Omgaan met onprettige en heftige emoties

Omgaan met emoties, wat houdt dat in?

Omgaan met emoties is een vaardigheid die kinderen kunnen leren. Veelvoorkomende gevoelens als je onzeker of onvoelig voelen, je zorgen maken, boosheid en verdriet, voelen vaak niet prettig. Deze gevoelens kunnen niet genegeerd worden.

Er zijn veel positieve manieren om kinderen te helpen hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ze kunnen leren om heftige emoties op een gezonde manier te uiten. Omgaan met moeilijke emoties is een belangrijke vaardigheid in het leven. Alle ouders en verzorgers kunnen kinderen en tieners helpen om die vaardigheid te ontwikkelen.

Waarom is leren omgaan met emoties belangrijk?

Kinderen en tieners hebben goede dagen en minder goede dagen. Maar soms zie je dat ze zich onzeker of onveilig voelen en dat dagelijkse zorgen groter worden. Kinderen en tieners hebben hulp nodig om op een gezonde manier om te leren gaan met onprettige emoties. Het is ook belangrijk dat ze zelf vertrouwen krijgen dat het lukt om met zulke emoties om te gaan. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Lees het blog over dit actuele opvoedthema:
Kinderen leren omgaan met de stress van onzekerheid

Wat kan leren omgaan met emoties moeilijk maken?

Kinderen hebben liefde en zorg nodig en moeten beschermd worden voor gevaar. Zij hebben dus ouders nodig die betrokken zijn bij hun leven. Maar sommige kinderen worden te veel beschermd. Dat kan ervoor zorgen dat kinderen geen vertrouwen ontwikkelen in hun eigen vermogen om met uitdagingen om te gaan. Ze gaan op hun ouders leunen, in plaats van hun eigen onafhankelijkheid ontwikkelen. En als kinderen niet leren omgaan met onzekerheid en onprettige emoties, zal dat ook lastiger voor hen worden als ze volwassen zijn. Ouders kunnen zorgen voor de juiste balans. Door positieve veranderingen te maken, kunnen ze kinderen helpen bij het omgaan met emoties.

Hoe help ik mijn kind bij het omgaan met onzekerheid?


  • Kinderen leren vaak door te kijken naar anderen. Ouders kunnen het goede voorbeeld geven. Als ouders soms zelf bezorgd, boos of verdrietig zijn, zien en leren kinderen dat er manieren zijn om daarmee om te gaan. Dat erover gepraat kan worden. Dat je het kunt zien als een uitdaging of kleine tegenslag. Zo leren kinderen dat incidentele tegenslagen een normaal onderdeel van het leven zijn en dat problemen kunnen worden opgelost. En dat helpt hen op de lange termijn. Laat je kind weten dat het mogelijk is om met onprettige gevoelens om te gaan.
  • Kinderen hebben het nodig om af en toe kleine risico’s, mislukkingen en teleurstellingen te ervaren, waarbij ouders hen net genoeg en tegelijkertijd niet te veel steunen.
  • Hoe jonger een kind is, hoe meer hij jouw emotionele steun en geruststelling nodig heeft. Als een kind oud genoeg is, kun je samen manieren gaan zoeken hoe je kind ZELF met een moeilijke of uitdagende situatie om kan gaan.

Lees meer artikelen over dit actuele opvoedthema:

Help je kind bij het omgaan met emoties

Ouders en verzorgers kunnen nieuwe vaardigheden en strategieën leren om met moeilijk gedrag en moeilijke situaties om te gaan. Goede relaties en positieve interacties vergroten de emotionele veerkracht van kinderen en tieners.