Blog_HUBmoment_confidence_DE_720x530px.jpg

Zelfvertrouwen bij kinderen stimuleren

Veel ouders en verzorgers willen weten hoe ze zelfvertrouwen bij hun kinderen kunnen stimuleren. Want zelfvertrouwen hebben, is een kracht.

Een kind dat zelfvertrouwen heeft, geniet vaak meer van nieuwe uitdagingen. Zelfvertrouwen helpt bij het uitproberen van nieuwe dingen, bij het maken van vrienden en het helpt op school.

Het gaat er niet om dat een kind zich beter voelt dan anderen. Het gaat om een innerlijk gevoel van “Ik kan dit”, ook als het moeilijk lijkt.

Recent onderzoek laat zien dat voldoende zelfvertrouwen hebben, van invloed is op veel dingen, zoals betere sociale relaties en meer succes op school en werk. Het zorgt ook voor een betere psychische en lichamelijke gezondheid. En het kan sociale angst en niet naar school willen tegengaan.

Maar je zelfverzekerd voelen, kan ook best moeilijk zijn. Als kinderen opgroeien en zich ontwikkelen, zal hun zelfvertrouwen wisselen. Bovendien is het voor ieder kind anders. Sommigen hebben het gevoel de hele wereld aan te kunnen en anderen hebben juist meer steun en stimulans nodig.

De rol van ouders en verzorgers is hierin heel belangrijk. Zij kunnen kinderen helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen. Hieronder vind je een aantal tips.

Zelfvertrouwen verbeteren bij je kind: geef complimenten voor zijn inzet

Kinderen die complimenten krijgen voor hun inzet - en niet alleen voor hun prestaties - voelen zich goed over zichzelf.

Praat met je kind over wat je kind doet. Vertel wat goed gaat. Als je iets wilt benoemen wat beter zou kunnen, zeg dan eerst iets wat positief is.

Bijvoorbeeld: “Je bent goed bezig met je huiswerk voor spelling, laten we samen deze moeilijke woorden nog even oefenen, oké?”

Geef een compliment voor wat je kind doet, ongeacht het resultaat. Dit motiveert vaak om het te blijven proberen als iets moeilijk lijkt.

Kinderen vertrouwen geven: geef zelf een positief voorbeeld

Misschien maakt je kind zich zorgen over school. Misschien vindt hij het moeilijk om vrienden te maken. Of geeft hij snel op als iets moeilijk lijkt.

Kinderen leren veel door te kijken hoe jij als ouder omgaat met ongemakkelijke gevoelens en uitdagingen.

Laat je kind zien hoe je reageert op tegenslagen en hoe je die weer oplost.

Praat samen met je kind over hoe je een probleem kunt opdelen in kleine stukjes, die je één voor één kunt oplossen.

Vertel verhalen over hoe je zelf bent omgegaan met uitdagingen en wat je hebt gedaan. Leg uit hoe je je vooraf en achteraf voelde. Geef ook je eigen fouten en frustraties toe.

En als iets niet zo gaat als je wilt, probeer dan rustig te reageren.

Zelfvertrouwen opbouwen: stimuleer je kind om problemen op te lossen

Het kan verleidelijk zijn om elk probleem voor je kind op te lossen. Maar je kind mist dan misschien een kans om zijn zelfvertrouwen te laten groeien.

Probeer dus eens te kijken of je kind zelf een oplossing kan bedenken voor het probleem. Misschien ben je zelfs wel verrast als je even een stapje terug doet en ziet wat er gebeurt.

En heeft je kind toch hulp nodig? Begeleid hem dan bij het oplossen van problemen door vragen te stellen. Bijvoorbeeld: “Wat heb je tot nu toe al geprobeerd?” Of: “Wat denk je dat er zal gebeuren als je dit doet?”

Als je kind snel opgeeft: doe het stap voor stap

“Ik kan het niet!”
“Ik stop ermee!”

Iets moeilijks in kleine stukjes opdelen, kan dan helpen.

Bijvoorbeeld: Als een kind een schoolopdracht niet kan overzien, kun je vragen: “Wat is het eerste dat je moet doen?” Of: “Wat is de volgende stap?”

Als je kinderen jong zijn, kun je taken opdelen in kleine stappen, zoals opruimen. Zeg bijvoorbeeld: “Goed zo, laten we beginnen met samen de blokken in de doos doen.”

Hierdoor leren kinderen dat ze het toch kunnen, al lijkt het in het begin moeilijk of zelfs onmogelijk.

Signalen van zelfverzekerde kinderen: zelf dingen doen

Laat zien dat je vertrouwen hebt in wat je kind kan. Dat kan door hem dingen zelf te laten doen als hij daaraan toe is. Op die manier ontdekken kinderen wat ze al zelf kunnen en dat geeft een gevoel van controle.

Laat je kind ook (acceptabele) risico’s nemen. Ook daarmee laat je weten dat je vertrouwen hebt in je kind.

Betrek je kind bij beslissingen in het gezin. Je kind leert hierdoor dat zijn mening belangrijk is. Bijvoorbeeld: ga met het gezin bij elkaar zitten en bespreek samen wat jullie in het weekend kunnen doen of spreek samen een nieuwe regel af in huis. Betrek iedereen dan bij de keuze.

Stimuleer je kind om zijn gedachten en gevoelens te vertellen. Stel hem gerust dan zijn ideeën belangrijk zijn, ook als je het er zelf niet altijd mee eens bent.

Het zelfvertrouwen vergroten van je kind: doelen stellen

Als kinderen zichzelf een doel stellen en hun best doen om dit te bereiken, laten ze zichzelf zien dat ze het kunnen.

Bijvoorbeeld: voor jongere kinderen kan het een doel zijn om te leren hoe ze zelf hun sokken en schoenen kunnen aandoen. Oudere kinderen kunnen als doel hebben om te sparen voor iets dat ze graag willen of om een instrument te leren spelen.

Doelen moeten uitdagend zijn, maar ook realistisch. Probeer vooral complimenten te geven als ze aan hun doel werken en daarmee bezig zijn, niet alleen maar voor het eindresultaat.

Een kind helpen die negatief tegen zichzelf praat

Laat je kind weten dat een spel of een wedstrijd verliezen niet erg is. En dat iets moeilijk vinden of een fout maken ook niet erg is. Dat betekent niet dat je faalt. Nieuwe uitdagingen aangaan en fouten maken horen bij het leven. Daar groei je juist van.

Praten met kinderen over heftige gevoelens, helpt hen om te herkennen wanneer ze negatief denken. Een kind dat zegt: ”Ik ben overal heel slecht in”, is misschien teleurgesteld. Of iets is niet gelukt zoals hij het graag wilde.

Als iets tegenzit, is dat een kans om te leren. Laat uw kind weten dat hij er beter van zal worden. Herinner uw kind eraan dat zulke ervaringen helpen om de volgende keer zelfverzekerder te zijn in moeilijke situaties.

Lachen stimuleert het zelfvertrouwen

Lachen is een geweldige manier voor kinderen om hun emoties te uiten, om een band op te bouwen met anderen en om zich goed te voelen over zichzelf.

Als je kind de volgende keer een grap vertelt of een grappig verhaal, probeer dan je volledige aandacht te geven. Geniet samen van het moment.

Soms helpt het ook om aan je kind te laten zien dat je om iets kunt lachen als iets misgaat.

Als je samen lacht en plezier maakt, bouw je een positieve en steunende band op. Daardoor groeit het zelfvertrouwen van je kind.

Heeft jouw kind een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen? En is dit van invloed op het dagelijkse leven van je kind? Praat erover met je partner of andere ouders of vraag advies bij het consultatiebureau of wijkteam bij jou in de buurt.

Krijg bewezen effectieve tips en opvoedstrategieën die je helpen bij het opvoeden van blije en zelfverzekerde kinderen. Doe de cursus Positief Opvoeden Online.