blug-hubmoment-Father-working-and-holding-sleeping-son-720x530px.jpg

Heb je het gevoel dat je de controle kwijt bent? Doe iets positiefs!

Als ouder herken je het vast: soms zijn er problemen op het werk, veranderingen in relaties of financiële ups-and-downs. Je hebt niet altijd de controle over wat er in het leven gebeurt, maar je kunt wel leren hoe je hierop reageert. Een goede balans in werk, gezin, relaties en ouderschap vraagt tijd en oefening. Daar relaxt mee kunnen omgaan, kan een groot verschil maken voor jou en je gezin.

STRESS KAN ZICH OPSTAPELEN, OOK ZONDER DAT JE HET MERKT

Nu steeds meer mensen thuiswerken, ontdekken veel mensen wat we al uit onderzoek weten: conflicten in het gezin kunnen invloed hebben op je werk. Andersom is dat ook zo: zorgen of problemen op je werk kunnen invloed hebben op je privéleven. Weinig werk en stijgende prijzen, kunnen ook zorgen voor meer stress, zeker als de financiële situatie thuis onder druk komt te staan.

Dit kan allemaal impact hebben op de opvoeding. Stress kan de communicatie binnen het gezin beïnvloeden. Het zorgt vaak voor een minder goede taakverdeling en meer conflicten en onenigheid. Stress van de ene partner, kan de ander ook stress geven. En als er relatieconflicten zijn, heeft dat niet alleen gevolgen voor de ouders, het kan ook gedragsproblemen bij kinderen veroorzaken. Als dát gebeurt, wordt het moeilijker om als ouder rustig en consequent te reageren.

Tijdens de coronacrisis maakten veel gezinnen melding van veel hogere stressniveaus. Ook gaven veel gezinnen aan meer problemen te zien bij hun kinderen, zoals angst of gedragsproblemen.

Wat kun je doen in zo’n geval? Het is onmogelijk om alles goed te doen voor iedereen en je hoeft echt geen supermens te zijn. Het gaat om het vinden van een realistische balans. Probeer je te focussen op datgene waar je controle over hebt en wat je kunt veranderen.

Gewoontes en routines helpen. Leer je kind vaardigheden om zelfstandiger te zijn, zoals zichzelf ’s ochtends klaarmaken. Laat je kinderen, als ze wat ouder zijn, meehelpen met klusjes in huis die bij hun leeftijd passen. Positief Opvoeden, Triple P, kan je ideeën geven voor positieve opvoedstrategieën om de dagelijkse gewoonten en routines thuis relaxt te laten verlopen.

EEN BETERE BALANS VOOR HECHTE GEZINSRELATIES

Als er veel stress is in het gezin, is het belangrijk om bewust te zijn van je emoties. Ook is het belangrijk om juist dan een paar positieve strategieën te hebben. Daarom vind je hier een paar tips die kunnen helpen bij stress of als er een slechte balans is tussen werk en gezin, wat voor problemen zorgt.

Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Begin gewoon met iets dat je aanspreekt. En blijf proberen. Het doel is dat je minder stress hebt en dat je je geen zorgen maakt als niet alles altijd goed gaat.

  • Kijk wat je kunt veranderen. Kun je bijvoorbeeld je werk wat flexibeler organiseren? Als je weinig geld hebt of er zijn financiële problemen, kun je dan met je bank of een financieel adviseur praten? Kun je met je partner overleggen hoe je gezinstaken verdeelt, zodat je het wat gemakkelijker krijgt? Kun je thuis dingen doen die jij of jullie samen leuk vinden? Probleemoplossend denken kan helpen om te focussen op wat er mogelijk is en wat je hierin zelf kunt doen om het te veranderen.
  • Wees je bewust van je eigen gedachten en emoties. Stel kritische vragen aan niet-helpende gedachten. Als je bijvoorbeeld denkt: “Dit komt nooit meer goed”, dan geeft zo’n gedachte nog meer stress. Een meer realistische gedachte zou kunnen zijn: “Op dit moment is het moeilijk, maar ook dit gaat voorbij. Ik kan iets doen om het te verbeteren”. Zo’n gedachte zorgt voor meer ontspanning. Onderzoek laat zien dat het belangrijk is om grapjes te maken en te lachen met je kinderen. Probeer als ouder rustig, positief en betrokken te zijn, zoveel als je kunt. Dat beschermt kinderen tegen de negatieve lange termijneffecten van moeilijke periodes. En als je het gevoel hebt dat je het niet meer aankunt en meer steun nodig hebt, vraag dan hulp van vrienden of familie. Of zoek professionele hulp.
  • Denk na over overgangsmomenten. Gebruik de reistijd van huis naar werk en andersom om je bewust te ontspannen. Geef prioriteit aan je gezin als je thuis bent en focus je op je werk tijdens werktijd.

IN TWEE-OUDERGEZINNEN: OP ÉÉN LIJN ZITTEN MET JE PARTNER

  • Zorg voor elkaar (voor partners of andere volwassenen die voor je kind zorgen). Praat samen, zowel over onderwerpen die de ander bezighouden, als over jouw onderwerpen en zorgen. Als er problemen zijn, bespreek deze dan zonder elkaar te beschuldigen. Heb realistische verwachtingen van jezelf en van je partner. Het is prima om assertief te zijn (niet agressief) als je om hulp vraagt.
  • Als één of beide ouders veel tijd en energie besteden aan werk, probeer dan een rustig gesprek te voeren over prioriteiten. Besluit wat echt belangrijk is voor jou als gezin. Focus daarbij niet alleen op materiële dingen, maar ook op hoeveel tijd je met je kinderen doorbrengt om hen te ondersteunen in hun emotionele ontwikkeling.
  • Elke ouder is zelf verantwoordelijk voor het vinden van eigen manieren om met stress om te gaan, zonder de stress van de ander te vergroten. Goede manieren om met stress om te gaan, zijn bijvoorbeeld meerdere keren diep ademhalen, naar muziek luisteren, bellen met een vriend(in) of ’s ochtends vroeg een wandeling maken voordat iedereen wakker wordt. Weglopen van de problemen door te veel op je mobiel te zitten, te veel te eten, te veel alcohol of zelfs een workaholic zijn, kan tijdelijk verlichting geven, maar creëert op de lange termijn problemen en kan de stress juist verergeren. (En ook: die dagelijkse wandeling is misschien geen goed idee als daarmee bepaalde taken worden vermeden… tijdens het ‘spitsuur’ thuis bijvoorbeeld.)