Disclaimer

De inhoud van deze website dient als algemene en praktische informatie voor ouders. Het is niet bedoeld ter vervanging van advies van een professional of als volledige informatie of strategieën om alle situaties, die tijdens het opvoeden kunnen ontstaan, op te lossen.

Het Triple P Positive Parenting Program® is een effectieve, praktische methode voor het opvoeden van kinderen. Het is gebaseerd op het ontwikkelen van sterke, liefdevolle gezinsrelaties en heeft als doel emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen te helpen voorkomen. Triple P is onderbouwd met bewijs dat de werking aantoont in veel gezinnen in verschillende culturen en situaties. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de effectiviteit van het Triple P programma op een bepaald kind, zoals de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, de leefomgeving van het kind en de vaardigheden en het doorzettingsvermogen van de ouders om het programma uit te voeren.

Kinderen die tekenen van gevaarlijk gedrag vertonen, ten opzichte van zichzelf of anderen, moeten worden doorverwezen naar een gediplomeerde professional.

Triple P International Pty Ltd streeft er naar om het belang en juistheid van de inhoud van de website te waarborgen, maar dit kan niet worden gegarandeerd, wegens eventuele vertragingen, fouten en/of nalatigheid. Wij behouden het recht om de inhoud van de website te allen tijde aan te passen, te verwijderen of aan te vullen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites, waar op deze website naar gelinkt of verwezen wordt. Tevens zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud, presentatie of juistheid van deze externe websites. 

Triple P disclaimer stelt dat verschillende factoren de effectiviteit van Triple P interventies met sommige ouders kunnen beïnvloeden.